Valomaalailua Seinäjoella Törnävän pohjapadolla / Lightpainting on the river Seinäjoki

Seinäjoki on noin 90 kilometrin pituinen Kyrönjoen sivujoki Etelä-Pohjanmaalla. Joki saa alkunsa Virtain Kortesjärvestä. Seinäjoki on ollut aikojen saatossa osallisena monissa merkittävissä tulvissa. Niiden seurauksena Seinäjokeen on rakennettu Liikapuron, Kalajärven ja Kyrkösjärven tekoaltaat sekä oikaisu-uoma Kyrönjokeen. Kovan säännöstelyn jokiluonnolle aiheuttamia haittoja pyritään vähentämään esimerkiksi 16 pohjapadolla.

Kuvailin eilen iltana SKYRAYn lampun valossa Törnävänsaaren pohjapadolle muodostunutta jäätä. Jää syntyy pakkasella padon yli virtaavan veden jäätyessä. Edellisen kerran kuvasin padolla marraskuun alussa. Noin 700 metriä Törnävänsaarelta alajuoksun suuntaan sijaitsevalta Björkenheimintien pohjapadolta löydät kuvia täältä ja täältä sekä ruskakuvia näiden patojen välistä täältä.

THE SAHAKOSKI RAPIDS ON KAUHAJOKI

Kauhajoen Koskenkylässä sijaitsevaa patoa kutsutaan Koskenkylän padoksi, Sahakosken padoksi ja Kosken myllypadoksi. Pato on Kauhajoessa, joka on yksi Kyrönjoen latva-alueiden päähaaroista. Koskessa on 200 metrin matkalla pudotusta 5 metriä. Alueella on ollut ilmeisesti kaksi myllyä. Poikkesin koskella 2.1.. Padon ympäristössä oli kauniita jäämuodostelmia ja joessa pyöri jäälumpeita.

Sahakoski Kauhajoki Tero HintsaSahakoski Kauhajoki Tero HintsaSahakoski Kauhajoki Tero HintsaSahakoski Kauhajoki Tero HintsaP1300288 low resP1300283 low res
Vanha pato Seinäjoessa.

LITTLE OLD DAM AT SEINÄJOKI

Björkenheimintien silta ylittää Seinäjoen lähellä Törnävän entistä ruukinaluetta ja sairaalaa. Silta on rakennettu 1921-1922. Sillan lähellä joessa on pato ja sillan alla myllynrauniot. Kaksi viimeistä kuvaa ovat kanavasta, jolla myllyn vettä ohjattiin. Vettä ei enää nykyisin virtaa joessa kuten aikaisemmin. Kyrkösjärven tekoaltaan rakentaminen 1980-luvulla ja tulvavesien säännöstely ovat vähentäneet virtauksia. Sillasta on tehty 1920-luvulla postikortti, mistä löytyy kuva Eteläpohjalaiset juuret ry:n sivuilta.

Vanha pato Seinäjoessa. Vanha pato Seinäjoessa. Vanha pato Seinäjoessa. Vanha pato Seinäjoessa. Vanha pato Seinäjoessa. Björkenheimintien sillan luona sijainnen myllyn rakenteita. Björkenheimintien sillan luona sijainnen myllyn rakenteita.